top of page

DRÄNERING

Vi har gjort dräneringar i hela Storstockholm i över 10 års tid. Därför kan vi garantera att vi utför vårat arbete korrekt och använder material som håller, annars hade vi inte funnits kvar.

Våra medarbetare är utbildade och har stor erfarenhet inom dränering och dräneringsarbeten i helhet.

Vad är dränering?​

Dräneringen är centralt för att undvika besvärliga och kostsamma fuktskador för ditt hus eller fastighet. 

 

Dräneringens funktion är att skydda huset mot fuktskador orsakat av framförallt stigande grundvatten som kan ligga och trycka mot husets grund, men också nedfallande regn och snö som infiltreras i marken.

Har du tex högre marknivå på någon eller flera delar kring huset så kan det påverka åldrandet av din befintliga dränering.

 

Dräneringens huvudsakliga uppgift är alltså att säkerställa att vatten som angriper husets grund kan ledas vidare bort så att din husgrund skyddas. 

För att dräneringen ska fungera på bästa sätt och eliminera risken att din husgrund behåller sig fuktbeständig i många år framöver gäller det att vattnet leds bort från huset så fort och så välanpassat för din tomt som möjligt.

 

Dränering i Roslagen är ett stort jobb som man kan dra sig för att påbörja, men att se till att dräneringen är gjord är värdefullt ur flera aspekter.

 

Men konsekvensen av att inte göra dräneringen bidrar till fuktskador på husgrunden som kan sluta allvarligt.

Det kan leda till dålig lukt, mögel eller till och med orsaka skador på stommen. Inte minst innebär fukt- och vattenskador högre reparationskostnader.

Mögel kan påverka människan och göra de boende sjuka.

Att ha ett hus som dränerats är också attraktivt på marknaden och kan höja försäljningsvärdet. 

När behöver du dränera ditt hus?

Om du hittar tecken på fuktskador på dina källarväggar, eller om din källare börjar lukta mer och mer “unket” kan det vara ett varningstecken.

Har du ingen källare så kan du kolla på utsidan av huset hur den synliga delen av grunden ser ut.

Du kan även ta några spadtag för att se hur det ser ut under marknivån.

Ser det ut som att fukt jobbar sig inåt huset så är det värt att kolla upp om det kommer behöva göras ett dräneringsarbete.

 

Tecken på fuktskadade väggar är till exempel att färgen börjar flagna, eller att tapeterna släpper och bubblar sig.

Ska du bygga ett hus så är dräneringen en av de viktigaste detaljerna, däribland det första man gör tillsammans med grundplattan.

 

Om man utför denna del av bygget väl så kommer huset att vara skyddat mot fukt, vilket ju kan ställa till med enorma skador.

 

Därför gräver man under husgrunden, redan innan den läggs, men också runt omkring själva huset. Det gäller att få bort allt vatten och se till att det inte samlas under eller i närheten av huset.

 

Hur går dränering till?

Det finns flera sätt att dränera ett hus i Stockholm, men gemensamt är att man först behöver ta reda på vart alla befintliga ledningar och rör går runtom fastigheten såsom el, vatten och avlopp.

 

Det är sällan vi stöter på kunder som har stenkoll på vart allt är draget vilket inte är konstigt då det oftast utförts för mer än 20 år sedan.

Sedan är det dags att gräva ett ca 1 meter brett och ca 1-2 meter djupt shackt och bereda vägen för exempelvis dräneringsplattor och dräneringsrör samt fiberduk som ska installeras.

Man behöver även planera vart man gör av alla massor som man gräver upp, det blir ett par ton!

Därefter bekläds husgrunden med fuktskydd och att vattnet leds bort från huset via dräneringsrör som grävs ned på specifika mått för att det ska klassificeras som frostfritt, vilket innebär minimal risk för att vatten och el skall frysa i marken.

 

Idag finns flera metoder beroende på vilken grund man har när det är dags att fuktisolera ett hus och det är av vikt att det blir gjort på bästa sätt för ditt hus.

 

 

 

 

 

Dräneringsrör

Dräneringsrören placeras runt huset, där det är viktigt att man ser till att rören sitter åt ordentligt i alla skarvar.

 

Dräneringsrören är gjorda av hårdplats och har en diameter på mellan 110 - 160 millimeter. Rören är även slitsade, vilket innebära att de har massvis med små hål runtom för att vatten lätt ska kunna komma in i röret men samtidigt hålla grus, jord och lera kvar utanpå röret.

Dräneringsrören transporterar sedan bort vattnet, till exempelvis en anlagd stenkista eller dagvattenbrunn på tomten där vattnet förvaras och tas hand om, alternativt

så kopplas dräneringsvattnet till den kommunala anslutningen.

I modernare fall  kopplas dräneringsrören  ihop med kommunens dagvattenledning,

men om detta är tillåtet skiljer sig åt mellan kommuner. 

 

 

Torrt med dräneringsskivor

Man kan använda sig av dräneringsskivor som har kapillärbrytande och värmeisolerande egenskaper,

detta är väldigt effektivt för dräneringen och torkar ut dina källarväggar eftersom skivorna "andas" och ventilerar.

 

Det ger dig ett bra fuktskydd vid dränering av husgrunder,  både befintliga och nybyggda.

Vi lägger dränering och dräneringssystem på rätt nivå och anlägger nytt dag-/regnvattensystem om det behövs. 

Vi sänker fukthalten i dina väggar genom att öppna upp källarväggarna för bästa uttorkning. Resultatet blir ett varmt och torrt inomhusklimat.

Komplett fuktskydd i fyra steg för husgrunder, takkonstruktioner och idrottsytor. Kapillärbrytning, isolering, dränering och uttorkning med en och samma produkt.

Vill du veta mer om dränering så kan du fortsätta scrolla ner..

Fri offert hos Romark

Ta gärna kontakt med oss om du har några frågor kring just din dränering idag, kostnadsfritt

Aerial View of Forest

Dränering i Stockholm utan dolda kostnader

Välkommen! Vi erbjuder dränering till fasta priser, utan tillkommande kostnader eller dolda avgifter. Kontakta oss så kommer vi utan kostnad ut och kontrollerar fastigheten och ger dig en kostnadsfri offert.

Vi nås enklast via kontaktformuläret.

Glöm inte att du som privatperson oftast kan utnyttja ROT-avdraget vid arbeten i hemmet. Det innebär att du kan dra av 30 procent av arbetskostnaden upp till 50 000 kr per person, vilket ytterligare reducerar det faktiska priset avsevärt.

Reading Map

Kontakta oss

Vi har omfattande erfarenhet av dränering och kan bistå med råd inför, under och efter utförd dränering. Vi arbetar i hela Stockholmsregionen, så tveka inte att kontakta oss om du har några frågor. 

Dränering av husgrunden – förebygg fukt med säkerhet

 

Alla hus måste dräneras. Vatten från mark och luft angriper huset oavsett husgrund,

men hur dräneringen går till kan skilja sig åt, t.ex. beroende på om ditt hus har källare eller inte. 

Dränering hus utan källare eller platta på mark

 

Hus utan källare och som består av en platta på mark, behöver också dräneras. En betongplatta som husgrund utsätts för mycket fukt eftersom den ligger direkt på marken. Utan dränering innebär detta ett problem. Under en viss tid byggdes många hus i Sverige platta på mark, detta uppdagades som ett problem eftersom många husgrunder blev fuktskadade. 

Fukt från marken skapas av grundvattnet, vilket tränger uppåt mot huset. Men även nedfallande vatten i form av regn och snö som smälter kan bidra till att marken blir extra fuktig. Det är därför viktigt att se till att vatten från stuprännor hanteras ordentligt, till exempel med hjälp av dräneringsränna som kan leda vattnet till dräneringssystemet. 

Fukt från marken är besvärligt för ett hus. Det kan krypa långt upp i husgrunden, ända upp till själva stommen på huset, om inte dräneringen är tillräcklig. Blir stommen fuktig finns risk för att golvet blir fuktigt och det har oerhört negativa konsekvenser.

 

En fuktspärr mellan husets betongplatta och stomme kan läggas för att isolera, men det är oftast inte tillräckligt. Istället förordas fuktisolering under betongplattan, samt att en viss del av jorden schaktas, till förmån av grus som bättre håller fukten borta. 

Dränering hus med krypgrund

Liksom hus byggda på betongplatta är hus med krypgrund potentiellt benägna att ha en hög luftfuktighet. Dränering är därför viktigt. Fördelen med krypgrunden är dock att denna är lättare att besiktiga.

 

Ibland går det att känna att det är för fuktigt enbart genom luften i krypgrunden. Men ett bra råd är att ta in en besiktningsman som kan kontrollera att fuktnivån inte är för hög i själva husgrunden. 

Dränering hus med källare

 

Hus som har källare som husgrund anses vara den absolut säkraste för att undvika fuktskador på huset, men hus med källare är såklart beroende av en fungerande dränering. 

Det är också viktigt att marken lutar så att ytvatten kan komma bort från huset, det finns flera måttrekommendationer för att planera marken på bästa sätt - en specialist på dränering hjälper dig med detta. 

Dränering i hela Stockholm

Vi är det trygga alternativet för dig som behöver dränering i Stockholm. Vi erbjuder fasta priser och hög kvalitet.

Cutting Woods

Varför behöver man dränera en fastighet?

Skälet till att man har ett fuktskydd under mark är för att vatten och fukt inte ska tränga in i husets grund, bottenplatta och källare. Vatten kommer dels från då det regnar eller då snö smälter men också från dagvattnet. När fukt tränger in i husets grund eller i källaren så kan det bidra till att man får fuktskador i huset som sedan utvecklas till mögel. Mögel kan påverka de boendes hälsa medan fuktskador som har letat sig in i väggar och golv kan leda till mycket kostsamma reparationer. Ett annat skäl till att man dränerar är för att man ska inreda en källare och då behöver isolera väggarna, vilket alltid ska göras på utsidan. Då är det lämpligt att även passa på att lägga nytt fuktskydd i marken.

bottom of page