top of page
romark.webp

Dränering i Norrtälje, Roslagen och Storstockholm

Vi på Romans Markentreprenad kan hjälpa dig med alla moment som krävs för pålitliga dräneringsarbeten för din fastighet eller på din tomt.

Vad är Dränering?
En korrekt utförd dränering ör central för att undvika kostsamma fuktskador på ditt hus eller din fastighet. Dräneringens huvudsakliga uppgift är att leda bort bort fukt som annars angriper din husgrund för att skydda husgrunden. Med en bra dränering leds vatten bort som annars påverkar din husgrund och som kan leda till fuktskador. Detta vatten kan orsakas av stigande grundvatten, regn eller snö som infiltreras i marken och som sedan ligger och trycker mot husgrunden. För att dräneringen ska fungera på bästa sätt och eliminera risken att din husgrund behåller sig fuktbeständig i många år framöver gäller det att vattnet leds bort från huset så fort och så välanpassat för din tomt som möjligt.

Det är bra att veta att en högre marknivå kan påverka åldrandet av den befintliga dräneringen på den sida av ditt hus där du har den högre marknivån. Dränering i Roslagen är dessutom ett stort jobb som man kan dra sig för att påbörja, men att se till att dräneringen är gjord är värdefullt ur flera aspekter. Men konsekvensen av att inte göra dräneringen bidrar till fuktskador på husgrunden som kan sluta allvarligt. Det kan leda till dålig lukt, mögel eller till och med orsaka skador på stommen. Inte minst innebär fukt- och vattenskador högre reparationskostnader. Mögel kan i längden påverka människor och göra boende i ett hus sjuka, dessutom är ett hus med god dränering också attraktivt på marknaden och kan höja försäljningsvärdet. 

När behöver du dränera ditt hus?
Ska du bygga ett hus så är dräneringen en av de viktigaste detaljerna, däribland det första man gör tillsammans med grundplattan. Om man utför denna del av bygget väl så kommer huset att vara skyddat mot fukt, vilket ju kan ställa till med enorma skador.
Därför gräver man under husgrunden, redan innan den läggs, men också runt omkring själva huset. Det gäller att få bort allt vatten och se till att det inte samlas under eller i närheten av huset.
Om du istället hittar tecken på fuktskador på dina källarväggar, eller om din källare börjar lukta mer och mer “unket” kan det vara ett varningstecken. Har du ingen källare så kan du kolla på utsidan av huset hur den synliga delen av grunden ser ut. Du kan även ta några spadtag för att se hur det ser ut under marknivån. Ser det ut som att fukt jobbar sig inåt huset så är det värt att kolla upp om det kommer behöva göras ett dräneringsarbete, där ett tecken på fuktskadade väggar är när färgen börjar flagna, eller att tapeterna släpper och bubblar sig.

Storstockholms bästa markentreprenad, hör av dig så får du se!

Bra att veta om dränering av mark och husgrunder

Hur går dränering till?

Det finns flera sätt att dränera ett hus i Stockholm, men gemensamt är att man först behöver ta reda på vart alla befintliga ledningar och rör går runtom fastigheten såsom el, vatten och avlopp. Det är sällan vi stöter på kunder som har stenkoll på vart allt är draget vilket inte är konstigt då det oftast utförts för mer än 20 år sedan.

 

Med det gjort är det sedan dags att gräva ett ca 1 meter brett och ca 1-2 meter djupt schakt och bereda vägen för exempelvis dräneringsplattor och dräneringsrör samt fiberduk som ska installeras. Man behöver även planera vart man gör av alla massor som man gräver upp då det blir ett par ton!

Därefter bekläds husgrunden med fuktskydd och dräneringsrör för att leda bort vattnet, där rören grävs ned på specifika djup för att det ska klassificeras som frostfritt, vilket innebär minimal risk för att vatten och el skall frysa i marken.

Idag finns flera metoder beroende på vilken grund man har när det är dags att fuktisolera ett hus och det är av vikt att det blir gjort på bästa sätt för ditt hus.

 

Vi lägger därtill dräneringen samt dräneringssystemet på rätt nivå och anlägger nytt dag-/regnvattensystem om det behövs. Vi sänker fukthalten i dina väggar genom att öppna upp källarväggarna för bästa uttorkning. Resultatet blir ett varmt och torrt inomhusklimat.

 

Mer information om Dräneringsrör

Dräneringsrören är gjorda av hårdplats och har en diameter på mellan 110 - 160 millimeter. Rören är även slitsade, vilket innebära att de har massvis med små hål runtom för att vatten lätt ska kunna komma in i röret men samtidigt hålla grus, jord och lera kvar utanpå röret. ​Dräneringsrören placeras runt huset, där det är viktigt att man ser till att rören sitter åt ordentligt i alla skarvar.

Dräneringsrören transporterar sedan bort vattnet, till exempelvis en anlagd stenkista eller dagvattenbrunn på tomten där vattnet förvaras och tas hand om, alternativt så kopplas dräneringsvattnet till den kommunala anslutningen. I modernare fall  kopplas dräneringsrören ihop med kommunens dagvattenledning, men om detta är tillåtet skiljer sig åt mellan kommuner.

 

Torrt med dräneringsskivor

Komplett fuktskydd i fyra steg för husgrunder, takkonstruktioner och idrottsytor kan uppnås med hjälp av dräneringsskivor. Dräneringsskivor gör att man med fördel kan få till kapillärbrytning, isolering, dränering och uttorkning med en och samma produkt.

​Genom att använda sig av dräneringsskivor som har kapillärbrytande och värmeisolerande egenskaper, är det väldigt effektivt för dräneringen och hjälper till genom att torka ut dina källarväggar eftersom skivorna "andas" och ventilerar. Det i sin tur ger ett bra fuktskydd vid dränering av husgrunder, både befintliga och nybyggda.

berg och markspräckning.png

När du behöver få berg eller sten spräckt på din mark, kan vi hjälpa dig, och vi utför dessutom bortforsling av material.

jord och grus.png

Om du är i behov av jord eller grus kan vi lösa hemleverans till dig, men du kan även hämta själv hos oss.

trädfällning.png

Vi kan hjälpa dig med att fälla träd på din mark tryggt och effektivt, med bortforsling eller uppsågning om du vill. 

dränering2.png

När du är i behov av dränering kring ditt hus eller din mark kan vi utföra fullständiga dräneringsarbeten.

lps.png

Vi är behöriga att utföra service or reparationer på LPS-pumpar, utöver installation och driftsättning av pump.

vatten och avlopp.png

Vi kan hjälpa dig med att koppla upp ditt hus eller din fastighet till kommunalt vatten och avlopp utefter dina behov. 

grunder.png

När du behöver arbete med husgrunder utfört kan vi lägga nytt åt dig eller bättra på redan existerande grunder. 

tomtplanering.png

Vi kan hjälpa dig med en professionelt utförd tomtplanering och entreprenad för dina planer på tomt- och utomhusmiljö.

vägunderhåll.png

Vi kan hjälpa dig med vägunderhåll som snöröjning, plogning halkbekämpning, hyvling mm. 

Romark - pålitlig och professionell dränering!

Vi på Romans Markentreprenad har lång erfarenhet kring schaktning, markarbete och dränering, där vi har tillgång till allt maskineri och alla verktyg som behövs för att utföra arbetet korrekt och effektivt. För dig som söker hjälp med dränering av ditt hus, din tomt eller din mark kan vi hjälpa dig med vår kompetens inom total markentreprenad. 

Välkommen att ta kontakt med oss för råd och vägledning där vi kan boka in ett platsbesök för att undersöka om en dränering behövs!

bottom of page