top of page

GRUNDER

Allt börjar med grunden. Utan en bra grund mår inte huset eller fastigheten bra. Varken ett befintligt hus eller vid nyproduktion. Tveka inte att kontakta Romans Markentreprenad för ditt projekt i Stockholm om du har några behov eller frågor.

Både privatpersoner och företag, ni är alla välkomna att höra av sig till oss för frågor gällande husgrunden som du vill bygga eller vill du gräva en pool? 

Alla frågor är välkomna som berör marknära byggtjänster.

Grunden utgör basen för tex ditt attefallshus. Många snålar med grunden vilket resulterar i kalla golv som sedan måste tilläggsisoleras, och eller sättningar pga otillräckligt markarbete.

 

Vår rekommendation är därför att inte snåla med investering i en bra grund. Genom att bygga med en ordentlig grund minskar du driftskostnaden, genom mindre uppvärmning och längre hållbarhet. Det som man som husägare vill undvika är att sättningar börjar i grunden, som sen påverkar hela byggnaden.

Husgrunder

En källare behöver vara väldränerad och välbyggd för att inte få fuktskador. Källaren har ungefär samma problematik som den gjutna grunden, med skillnaden att själva stommen i träkonstruktionen för golven till första våningen är möjliga att se från källaren.

Aerial View of Forest

Några av de mest avgörande faktorerna som påverkar valet av grund

Invändig höjd:

Hur hög invändig höjd vill du ha inne i huset. Hög invändig höjd talar för betongplatta eller hybridgrund. Kryputrymmet tar plats ihop med bjälklaget. Plintgrunden tär mest på den invändiga höjden eftersom du behöver minst 20 cm under huset för att undvika fukt på bjälklaget (som ofta är av trä). Tänk på att absolut inte bygga för en plintgrund av estetiska skäl. Då får du mycket högre risk för fuktproblem.

Hur välisolerat hus vill du ha?

Du vill ha ett välisolerat hus som klarar de mycket nya tuffa energikraven om huset ska användas mycket som extra boende eller ha året runt standard. I kombination med att all isolering läggs i bjälklaget hänger det ihop med den invändiga höjden.

Byggs attefallshuset med bärande bjälklag så finns det vissa förutsättningar, om det är lösvirke bygger man ofta på annat sätt. De flesta attefallshus som tillverkas färdiga i fabriker kommer oftast med ett bärande bjälklag.

 

Ett färdigt hus med bärande bjälklag som byggs i fabrik ställs nästan alltid upp på någon form av balkar eller plintar. Bygger man huset på plats så har man dessutom möjligheten att minska tjockleken på bjälklaget då man inte behöver lika högt bjälklag för hus som byggs på hybridgrunden. Isoleringen är ju nergrävd (om man vill).

 

Reading Map

Husgrund

Grunden är en viktig del av en byggnads konstruktion och skall klara av att bära upp sin byggnad under kanske 100 år. Med Romarks bygger du en säker grund.

Hur långsiktigt ser jag på min investering

 

bygger jag för att sälja snart eller äga länge. Kortsiktigt så kanske man inte bryr sig om en sättning, eller det kanske inte gör så mycket om ett litet förråd sätter sig lite.

Ska ditt hus ha vattenburen golvvärme. Ingår det i ditt hus du köper färdigt eller inte. Om du ska bygga ditt attefallshus på plats är det annars ett val som påverkar valet av grund.

 

För en betongplatta så är det mycket billigare med golvvärme än för vattenburen golvvärme på bjälklag då värmeplåtarna som ska fördela golvvärmen då blir dyrare. De behövs inte i betongplattan.

Vill du ha en typgodkänd grund. Dvs en grund som provats mot Plan och Bygglagen utifrån lukt, fukt mm. Kommunerna har blivit alltmer nitiska de senaste åren. Vill man titta på två typgodkända grunder så är hybridgrunden och den inneluftsventilerade krypgrunden två alternativ

Köps attefallshuset in av en husfabrik ska man kontrollera med husfabriken vilken typ av grund som husfabriken rekommenderar.

Hör av dig till oss

När du ska bygga nytt hus eller en utbyggnad måste du självklart också ha en husgrund.

 

Men hur går vi tillväga? 

Prata med oss om hur vi kan bygga din grund

Cutting Woods

Romark bygger din husgrund

Det är ganska enkelt och prisvärt att gjuta en platta för att ge stadga och grund åt ett hus. I alla fall om marken är relativt plan och om det inte finns någon bergrund rakt under plattan. Det har därför kommit att bli ett mycket populärt sätt att bygga grunder i Sverige på. En gjuten platta är ett bra sätt att bygga en grund på där det föreligger risk för radon, då plattan förhindrar radonet från att komma in i huset. 

För att plattan ska fungera väl krävs att den är armerad och ligger stadigt och att fukt förhindras komma in i huset underifrån genom fuktspärrar. Det är därför viktigt att den gjutna plattan verkligen är torr innan husbygget påbörjas. Köldbryggor behöver också ses över och förebyggas. 

bottom of page