top of page

STEN OCH BERGSPRÄCKNING

Sprängning eller bergspräckning?

Försiktig sprängning är vanligtvis en mer effektiv metod för att ta bort berg jämfört med bergspräckning. Nackdelen med försiktig sprängning är dock att det uppstår markvibrationer som i vissa fall kan skapa oro i närområdet.

 

Risken för stenkast finns på alla typer av sprängarbete, även om den är liten. Vid sprängarbete så är det även rekommenderat att man utför vibrationsmätning och besiktning av omgivande fastigheter. Ovanstående faktorer elimineras helt om man istället väljer att spräcka berget.

Vad är bergspräckning?

Spräckning i ordets rätta mening utförs med en expanderande hydraulik-kil eller en rinnande massa (snigeldynamit) som sänks/hälls ner i borrhålen. När det sker en expansion i borrhålen så spricker berget.

Bergspräckning med krutpatroner?

När man tar bort berg med krutpatroner så kallas det i ibland för stenspräckning. I det här avseendet så är ordet spräckning missvisande då det sker en detonation. Vid riktig spräckning så spricker berget långsamt istället för att "explodera".

Skillnaden mellan krut & sprängämne?

Ett riktigt sprängämne har mycket högre brinnhastighet än krut. Men oavsett skillnaden i brinnhastighet så orsakar krut och dynamit i princip samma vibrationsnivåer vid samma laddmängder. Påståendet att krut skulle vara "mildare" i vibrationssynpunkt är således felaktigt och kanske en av branschen största missuppfattningar. Moderna sprängämnen är också betydligt säkrare än krut då de tål öppen låga, värme, elektricitet och stötar bättre.

Krävs besiktning & vibrationsmätning?

När vi utför försiktig sprängning (endast ett fåtal små laddningar som detonerar åt gången) så är risken för vibrationsskador mycket låg, så länge som närliggande byggnader befinner sig en bit ifrån detonationspunkten. Vi tar även bort berg i direkt anslutning till byggnader och då används istället metoden spräckning för att garantera att det inte sker några skador.

 

Det krävs ingen vibrationsmätning eller besiktning av närliggande husgrunder enligt lag. Det är däremot en stark rekommendation att man alltid utför vibrationsmätning och besiktning av de fastigheter som ligger i direkt anslutning till sprängområdet vid försiktig sprängning.

 

Anledningen till detta är att man som beställare har ett byggherreansvar och vid användning av alla typer av explosiva varor (krut, dynamit, emulsion etc.) och då råder omvänd bevisbörda.

 

Vilket innebär att du måste bevisa att du inte har orsakat skador på exempelvis en grannfastighet. Vi vet att vi inte orsakar några vibrationsskador, men det vet inte dina grannar.

 

Vibrationsmätning och besiktning utförs inte för dina grannars skull, det utförs för din skull. Vi har kontakt med flera olika oberoende firmor och vi anpassar oss från plats till plats.

Fri offert hos Romark

Hör av dig om du behöver hjälp med hur du går vidare med att spräcka den där stenbumlingen som står i vägen för dig

Aerial View of Forest
Reading Map

Simplex

Krut är inte explosivt i sig utan bara om gasen som bildas när krutet brinner stängs inne, som exempelvis i ett borrhål.

 

Simplex räknas inte som sprängning utan som stenspräckning och regleras av AFS 2007:1

Vad är Simplex?

Simplex är en krutbaserad patron med ett krut som är speciellt utvecklat för stenspräckning och bergspräckning. Krutet i patronen har en brinnhastighet på 350m/s att jämföra med dynamit som har en brinnhastighet på 6000m/s. Krutets låga brinnhastighet gör att det skapas minimalt med vibrationer.

 

På de tidigare patronerna som Power Tools tillverkade satt den elektriska tändaren integrerad i patronen. För att maximera säkerheten har Power Tools vidareutvecklat patronen till dagens Simplexpatroner.

 

Simplexsystemet består av en patron med separat elektrisk tändare. Patronen och den elektriska tändaren sammanförs och patronen blir då ”skarp” precis innan man ska spräcka en sten.

 

Detta ökar säkerheten vid handhavandet av produkten, samt vid transport och förvaring.

Bergspräckning

Bergspräckning är ett sätt att minimera risken för sprängskador på känslig omgivning.

 

Exempel på bergspräckningstekniker är bland annat hydraulisk spräckning och användning av snigeldynamit.

Cutting Woods
Därför ska du välja oss för bergspräckning i Stockholm

Vår höga kompetens gör att vi kan arbeta tidseffektivt utan att behöva kompromissa med säkerheten och vi har en fin repertoar av väl utförda projekt bakom oss. För att få en inblick i vad vi gjort så har vi på vår webbsida lagt upp ett axplock av tidigare projekt vi jobbat med.

Har du några som helst frågor om bergspräckning eller vill planera ett arbete

så är du varmt välkommen att hör av dig

bottom of page