top of page
romark.webp

Stenspräckning i Norrtälje, Roslagen och Storstockholm

Vi på Romans Marketreprenad är experter på stenspräckning där vi har alla verktyg för att utföra säkra arbeten oavsett närhet till husgrund! 

För dig som behöver avlägsna sten för en husgrund eller t.ex. vid marknivellering är det ibland nödvändigt att bryta ner stenhällar, berggrund eller större stenar till mindre. När detta är nödvändigt kan man med fördel nyttja olika metoder av sten- och bergspräckning. 

Sprängning eller bergspräckning?

​Försiktig sprängning är vanligtvis en mer effektiv metod för att ta bort berg jämfört med bergspräckning. Nackdelen med försiktig sprängning är dock att det uppstår markvibrationer som i vissa fall kan skapa oro i närområdet. Risken för stenkast finns på alla typer av sprängarbete, även om den är liten.

 

Vid sprängarbete så är det även rekommenderat att man utför vibrationsmätning och besiktning av omgivande fastigheter, som vi alltid utför för din rökning. Ovanstående faktorer elimineras helt om man istället väljer att spräcka berget, och vi har kontakt med flera olika oberoende firmor där vi anpassar oss från plats till plats och dina unika förutsättningar.

Fördelen med bergspräckning för dig som behöver bryta ner större sten är att denna metod orsakar mindre åverkan, har färre risker samt att detta orsakar mindre störande moment för grannar. Nedan kan du läsa mer om varför vi på Romans Markentreprenad AB arbetar med Simplex och stenspräckning, samt information om vad detta innebär.

 

​Vad är bergspräckning?

​Spräckning i ordets rätta mening utförs med en expanderande hydraulik-kil eller en rinnande massa (snigeldynamit) som sänks/hälls ner i borrhålen. När det sker en expansion i borrhålen så spricker berget. Bergspräckning är dessutom ett sätt att minimera risken för sprängskador på känslig omgivning.

Storstockholms bästa markentreprenad, hör av dig så får du se!

Bra att veta om stenspräckning 
och bergsspräckning

​Krävs besiktning & vibrationsmätning?

​När vi utför försiktig sprängning (endast ett fåtal små laddningar som detonerar åt gången) så är risken för vibrationsskador mycket låg, så länge som närliggande byggnader befinner sig en bit ifrån detonationspunkten. Vi tar även bort berg i direkt anslutning till byggnader och då används istället metoden spräckning för att garantera att det inte sker några skador.

Det krävs ingen vibrationsmätning eller besiktning av närliggande husgrunder enligt lag. Det är däremot en stark rekommendation att man alltid utför vibrationsmätning och besiktning av de fastigheter som ligger i direkt anslutning till sprängområdet vid försiktig sprängning.

Anledningen till detta är att man som beställare har ett byggherreansvar vilket innebär att det vid användning av alla typer av explosiva varor som krut, dynamit, emulsion etc. råder omvänd bevisbörda. Detta innebär att du måste bevisa att du inte har orsakat skador på exempelvis en grannfastighet. Vi vet att vi inte orsakar några vibrationsskador, men det vet inte dina grannar. Därför utför vi en vibrationsmätning samt besiktning, inte för dina grannars skull utan för din skull eftersom detta försäkrar att det inte skett någon åverkan på grannfastigheterna. 

​Skillnaden mellan krut & sprängämne?

​Ett riktigt sprängämne har mycket högre brinnhastighet än krut. Men oavsett skillnaden i brinnhastighet så orsakar krut och dynamit i princip samma vibrationsnivåer vid samma laddmängder. Påståendet att krut skulle vara "mildare" i vibrationssynpunkt är således felaktigt och kanske en av branschen största missuppfattningar. Moderna sprängämnen är också betydligt säkrare än krut då de tål öppen låga, värme, elektricitet och stötar bättre. Vi på Romans Markentreprenad är utbildade specialister i användningen av Simplex för att utföra stenspräckning.

 

Vad är Simplex?

​Simplex är en krutbaserad patron med ett krut som är speciellt utvecklat för stenspräckning och bergspräckning. Krut är inte explosivt i sig utan bara om gasen som bildas när krutet brinner stängs inne, som exempelvis i ett borrhål.

På de tidigare patronerna som Power Tools tillverkade satt den elektriska tändaren integrerad i patronen. För att maximera säkerheten har Power Tools vidareutvecklat patronen till dagens Simplexpatroner.

Simplexsystemet består av en patron med separat elektrisk tändare. Patronen och den elektriska tändaren sammanförs och patronen blir då ”skarp” precis innan man ska spräcka en sten. Detta ökar säkerheten vid handhavandet av produkten, samt vid transport och förvaring.

berg och markspräckning.png

När du behöver få berg eller sten spräckt på din mark, kan vi hjälpa dig, och vi utför dessutom bortforsling av material.

jord och grus.png

Om du är i behov av jord eller grus kan vi lösa hemleverans till dig, men du kan även hämta själv hos oss.

trädfällning.png

Vi kan hjälpa dig med att fälla träd på din mark tryggt och effektivt, med bortforsling eller uppsågning om du vill. 

dränering2.png

När du är i behov av dränering kring ditt hus eller din mark kan vi utföra fullständiga dräneringsarbeten.

lps.png

Vi är behöriga att utföra service or reparationer på LPS-pumpar, utöver installation och driftsättning av pump.

vatten och avlopp.png

Vi kan hjälpa dig med att koppla upp ditt hus eller din fastighet till kommunalt vatten och avlopp utefter dina behov. 

grunder.png

När du behöver arbete med husgrunder utfört kan vi lägga nytt åt dig eller bättra på redan existerande grunder. 

tomtplanering.png

Vi kan hjälpa dig med en professionelt utförd tomtplanering och entreprenad för dina planer på tomt- och utomhusmiljö.

vägunderhåll.png

Vi kan hjälpa dig med vägunderhåll som snöröjning, plogning halkbekämpning, hyvling mm. 

Romark - experter på sten- och bergspräckning!

Vi på Romans Markentreprenad är expertern på stenspräckning och bergspräckning. Tack vare vår expertis kan vi hjälpa dig bryta ner och avlägsna stenar och berg även nära din husgrund med minimal risk för åverkan på din fastighet. Vi utför alla våra arbeten enligt kompletta säkerhetsföreskrifter och ser till att arbetet blir utfört med minsta möjliga störning för både dig och dina grannar. 

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring hur vi kan hjälpa dig!

bottom of page