top of page

TRÄDFÄLLNING

Trädfällning är ett stort beslut som man sannerligen inte skall ta lätt på. Döda eller döende träd fälls dels ur en hälsosynpunkt och dels av säkerhetsskäl och/eller av estetiska orsaker.

 

Det finns också levande och friska träd som måste tas ned då de tränger och stör andra träd, byggnader, vägar eller elledningar. I sådana fall är det inte att rekommendera att utföra jobbet själv då det kan innebära både en stor fara och en hög kostnad om arbetet misslyckas.

Det säkraste, miljövänligaste och mest kostnadseffektiva alternativet i ett sådant fall är att en professionell klättrare tar sig upp i trädet för att plocka ned trädet i sektioner, uppifrån och ned. Det gör att man undviker skador på mark och miljö samt slipper kostnader för exempelvis skylift.

För att göra en rimlig prisbedömning ser vi alltid till att komma ut till dig på plats för att kika på uppdraget, helt kostnadsfritt så klart. Efter mötet får du en offert med pris som du kan gå igenom i lugn och ro. Det är alltid ditt val om du vill acceptera offerten eller inte, vilket innebär att du inte förlorar något på att åtminstone kontakta oss. - Bättre än så blir det inte!

Fri offert hos Romark

Beroende på trädets och platsens förutsättningar anpassar vi metoden så er fällning utförs säkert, tryggt och effektiv.

 

Står trädet på en knepig plats, där traditionell trädfällning är omöjligt eller kan skada närliggande fastigheter eller miljön trädet står i, så utför vi sektionsfällning/trädplockning alltså vi sågar ner trädet i bitar och firar ner bit för bit.

Aerial View of Forest

Vi klarar av alla svåra utmaningar och vi vet vilka åtgärder som är nödvändiga för trädfällning, sektionsfällning, trädplockning och stubbfräsning. 


Utbildad, erfaren och professionella, alla uppdrag utförs med största säkerhet för att skapa trygghet för dig.

Reading Map

Träd

Har du ett träd som skymmer solen, står i vägen eller tar för mycket plats på din tomt? Skicka gärna in en bild på uppdraget du vill att vi ska utföra för gratis offert

Planering för trädfällning

 

Före fällning gör vi alltid en grundlig bedömning av trädets lutning och hälsa, omgivningens karaktär samt av rådande vindförhållanden. Därefter bestämmer vi i vilken riktning och med vilken metod trädet ska fällas.

Om möjligt fäller vi trädet helt från marken, vilket är det mest tids- och kostnadseffektiva sättet.

Om trädet emellertid lutar fel eller om utrymmet runt omkring är väldigt begränsat så utför vi sektionsfällning av trädet, vilket innebär att trädet monteras ned bit för bit. På detta sätt undviker vi att skada närliggande hus, ledningar eller känslig och ömtålig vegetation i trädets närhet.

När vi tar oss upp i trädet så sker detta alltid på ett säkert sätt och med hjälp av modern och CE-märkt utrustning.

Snabb och effektiv

Vi åtar oss trädfällning från privatpersoner, företag, kommuner och bostadsrättsföreningar. Självklart har vi F-skattebevis samt full ansvarsförsäkring för såväl din som vår egen trygghet.

 

Om du vill, så ombesörjer vi bortforsling av träd och grenar. Vill du hellre spara trädet till vinterns eldning? Inga problem, vi sågar gärna upp det i längder enligt ditt önskemål. Vi har dessutom tillgång till kranlastbil, och drar även fram stam och ris till farbar väg för hämtning.

Stubbar

Våra kraftfulla maskiner ser till att stubbarna försvinner för alltid.

Cutting Woods

Vem får fälla träd?

För dig som privatperson är det inga problem att fälla ett träd på din egen tomt, men du bör vara väldigt noggrann att kontrollera hur man gör innan du sätter igång om du inte har dokumenterad kunskap. Om du känner dig minsta osäker är det klokt att anlita en professionell trädfällare eller Arborist som yrket heter. Arborister har specialkunskaper om träd och arbetar inte bara med trädfällning utan även beskärning och skötsel.

Anlitar du en Arborist för professionellt fällningsarbete kräver Arbetsmiljöverket att det finns dokumenterade godkända resultat på både teoretiska och praktiska prov. Sedan 1 december 2012 krävs även motorsågskörkort. Kontrollera med företaget du anlitar att man uppfyller alla kriterier enligt gällande föreskrifter och lagar.

bottom of page