top of page

VA – Kommunalt Vatten och avlopp

Ett väl fungerande kommunalt vatten och avloppssystem är viktigt för att skydda naturen och ditt dricksvatten från föroreningar, samt för att hindra näringsämnen från att läcka ut i vattendrag vilket orsakar övergödning.

Ett miljöproblem som kan leda till algblomning, syrebrist och fiskdöd. Vi på Romans Markentreprenad AB har lång och gedigen erfarenhet inom området avlopp.

 

Vårt verksamhetsområde är Stockholms län. Tveka inte att kontakta oss på Romans Markentreprenad, vi ser till att arbetet utförs korrekt och är enligt dina specifika önskemål.

 

Romark åtgärdar dina problem med långsiktiga avloppslösningar.

Läs mer..

Enskilt avlopp till..

Bor du i Roslagen eller i Stockholm - har en tomt som inte är ansluten till kommunalt avlopp så det ett alternativ för dig som fortfarande har den gamla brunnen

.. Kommunalt avlopp  

Aerial View of Forest

Vem ska tänka på sitt VA – vatten och avlopp?

 

Du som äger hus eller på något vis är en fastighetsägare är den som bär huvudansvaret för att ha ett fullt fungerande avlopp, har du koll på att det fungerar optimalt för framtiden och om ditt enskilda avlopp verkligen klarar av det hushållet förbrukar?

Du som vill att ditt hus och din mark ska “andas” på det bästa sättet för att ditt långvariga boende ska hålla sig torrt, ifall du tänkt bo där långsiktigt. Det blir helt enkelt dyrt i längden om man förstör sin dyrbara mark.

Varför byta från enskilt till kommunalt avlopp?

 

I Roslagen har det blivit vanligt att man som privatperson köper eller har köpt en sommarstuga,

gård eller fritidsboende som med största sannolikhet har en egen brunn eller ett s.k. enskilt avlopp som man sedan vill göra om till ett permanent boende.

 

Det har därför blivit viktigare att se över skicket på sitt vatten och avloppsanläggning.

Den risk du bär är att vattnet du dricker är kontaminerat av olika föroreningar som tex. bakterier och att övergödande ämnen hamnar I din egen eller grannars dricksvattenbrunn.

 

Det är allt spillvatten från vad hushållet förbrukar, så som wc, dusch-, disk- och tvättvatten.

Först och främst vill du säkerställa din hälsa med att ditt dricksvatten är I bästa kondition så att ni inte dricker dåligt grundvatten från ett enskilt avlopp som kanske har en pump som inte pumpar som den ska, blir överfull och kan orsaka exempelvis slamflykt.

Vi gör det tunga lyftet åt er, dessutom med rotavdrag på arbetskostnaden.

 

Tänk på att använda dig av ROT-avdraget och få sänkt arbetskostnad vid anläggning av enskilt avlopp till villan eller sommarstugan.

 

Läs mer om ROT-avdraget på Skatteverkets hemsida.

Reading Map

Varför behövs en VA-utredning för det kommunala vattnet och avloppet?

Om du har ett avlopp som inte uppfyller dagens krav är du skyldig att åtgärda det.

Det kan även vara så att du söker bygglov eller vill stycka fastigheter i ett område där kommunalt vatten och avlopp saknas.

 

Vi hjälper dig med den ansökningar hos kommunen för vad som krävs för att få tillstånd att ansluta sig till kommunalt vatten och kommunalt avlopp.

 

Fastighetsägare kan behöva lämna in ett underlag med vatten- och jordanalys, situationsplan, ritningar samt dimensionering av en avloppsanläggning som är anpassad till de förhållanden som råder på just er tomt, dvs en VA-utredning.

Kommunalt vatten och kommunalt avlopp

Det satsas mycket pengar på utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet i flertalet kommuner, och när stamledningarna är klara tar vi hand om grävningen på tomten. Vi kommer ut på platsbesök för att ta reda på alla förutsättningar, verkar det möjligt att få ner ledningarna på s.k. frostfritt djup, är det bergigt, behövs isolering, värmekabel etc.

 

Går det t.ex. att ansluta till husets befintliga rör eller måste nya rör dras under huset. I många fall vill man installera vattentoalett i samband med att man får kommunalt VA och då tillhandahåller vi en kvalificerad rörmokare för invändiga installationer.

Det kan även vara så att en samfällighet eller förening med allt från några fastigheter upp till flera hundra hushåll ska ansluta till en gemensam avloppsanläggning där alla t.ex. behöver gräva ner en egen pumpbrunn på tomten för att ansluta till stamledningen i gatan.

 

Detta hjälper vi gärna till med.

bottom of page