top of page
romark bakgrund.webp

Professionell och pålitlig Dränering i Roslagen 

Vi på Romans Markentreprenad kan hjälpa dig med alla moment som krävs för pålitliga dräneringsarbeten för din fastighet eller tomt.

Vad är Dränering?
En korrekt utförd dränering är central för att undvika kostsamma fuktskador på ditt hus eller fastighet. Dräneringens huvudsakliga uppgift är att leda bort vatten som annars skadar din husgrund eller marken under den. Vattnet kan vara stigande grundvatten, regn eller snö som infiltreras i marken och som sedan ligger och trycker mot husgrunden. 

När behöver du dränera om ditt hus?

Flagnar färgen på källarväggen? Ser ni partier med mörkare ton på grundmuren? Eller rinner inte vattnet i källarbrunnen iväg som det ska? Då är det hög tid att dränera om ditt hus! Hittar ni andra symtom på fukt i källaren eller är osäkra kan ni kontakta oss för vidare bedömning. En dränering håller ca 30-50 år, ibland längre, om den är korrekt utförd. Dränera om huset innan ni får problem och även behöver göra omfattande sanering/renovering inomhus pga fuktskador!
Dränera om huset innan ni gör påkostade altaner, stenläggningar eller andra arbeten runt huset för att slippa kostsamma markåterställningar.

Roslagens bästa markfirma, hör av dig så får du se!

Bra att veta om dränering av mark och husgrunder

Hur går dränering till?

Det finns flera sätt att dränera ett hus men gemensamt är att man först behöver ta reda på vart alla befintliga ledningar och rör går runtom fastigheten såsom el, vatten och avlopp. Det är sällan vi stöter på kunder som har stenkoll på vart allt är draget vilket inte är konstigt då det oftast utförts för mer än 20 år sedan.

 

Med det gjort är det sedan dags att gräva ett ca 1-1,5 meter brett och ca 1-2 meter djupt schakt och bereda vägen för dräneringsrör samt fiberduk som ska löpa runt huset. Man behöver även planera vart man gör av alla schaktmassor som man gräver upp då det blir ett par ton!

Vid behov eller om det av andra skäl är önskvärt monteras kapillärbrytande och isolerande skivor på källarväggen för att den ska kunna andas samt att ge en mer energieffektiv uppvärmning i källaren.

 

Det är att rekommendera att i samband med dräneringen byta ut regnvattenrören för att säkerställa fritt flöde bort från huset. Resultatet blir ett varmt och torrt inomhusklimat.

 

Mer information om Dräneringsrör

Dräneringsrören är gjorda av hårdplats och har en diameter på mellan 110 - 160 millimeter. Rören är även slitsade, vilket innebära att de har massvis med små hål runtom för att vatten lätt ska kunna komma in i röret men samtidigt hålla grus, jord och lera kvar utanpå röret. ​Dräneringsrören placeras runt huset, där det är viktigt att man ser till att rören sitter åt ordentligt i alla skarvar.

Dräneringsrören transporterar sedan bort vattnet, till exempelvis en stenkista eller dagvattenkassetter på tomten där vattnet sedan åter infiltreras i marken på säkert avstånd från huset, detta kallas lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). I vissa fall finns det en kommunal anslutning för ert dagvatten vid tomtgräns, kontakta kommunen så kan de ge information om vad som gäller för just er fastighet.

berg och markspräckning.png

När du behöver få berg eller sten avlägsnat på din mark, kan vi utföra bergsprängning och bortforsling av material.

jord och grus.png

Vi utför schaktarbeten och bortforsling, samt hemleverans av grus och jord till dig med hämtlager hos oss. 

trädfällning.png

Vi kan hjälpa dig med att fälla träd på din mark tryggt och effektivt, med bortforsling eller uppsågning om du vill. 

dränering2.png

När du är i behov av dränering kring ditt hus eller din mark kan vi utföra fullständiga dräneringsarbeten.

lps.png

Vi är behöriga att utföra service or reparationer på LPS-pumpar, utöver installation och driftsättning av pump.

vatten och avlopp.png

Vi kan hjälpa dig med att koppla upp ditt hus eller din fastighet till kommunalt vatten och avlopp utefter dina behov. 

grunder.png

När du behöver arbete med husgrunder utfört kan vi lägga nytt åt dig eller bättra på redan existerande grunder. 

tomtplanering.png

Vi kan hjälpa dig med en professionelt utförd tomtplanering och entreprenad för dina planer på tomt- och utomhusmiljö.

vägunderhåll.png

Vi kan hjälpa dig med vägunderhåll som snöröjning, plogning halkbekämpning, hyvling mm. 

Romark - pålitlig och professionell dränering!

Vi på Romans Markentreprenad har lång erfarenhet kring schaktning, markarbete och dränering, där vi har tillgång till allt maskineri och alla verktyg som behövs för att utföra arbetet korrekt och effektivt. För dig som söker hjälp med dränering av ditt hus, tomt eller annan mark kan vi hjälpa dig! 

Välkommen att ta kontakt med oss för råd och vägledning där vi kan boka in ett platsbesök för att undersöka om en dränering behövs!

bottom of page